Kilka słów o autorze bloga

Blog prowadzony przez nauczyciela: przyrody, matematyki, informatyki.
Strona zawiera utwory własne do wykorzystania przez uczniów i nauczycieli podczas edukacji szkolnej z podaniem nazwiska autora.

Tu mieszka wiedza zamknięta w wersach.
Łatwo i szybko ją zapamiętasz!

Zdjęcia w większości pochodzą z Wikipedii.

poniedziałek, 28 listopada 2016

Parki Narodowe -test
Test – Polskie parki narodowe

Odpowiedz na pytania:
1. Ile jest w Polsce parków narodowych?
a) 22
b) 18
c) 23

2. Który z parków narodowych chroni fragmenty obszaru morskiego?
a) Słowiński PN,
b) Woliński PN oraz Słowiński PN,
c) Wigierski PN

3. W ogólnej powierzchni kraju parki narodowe stanowią:
a) ok. 1%,
b) ok. 6%,
c) ok. 14%

4. Który z parków narodowych został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego Ludzkości UNESCO?
a) Woliński PN
b) Białowieski PN
c) Tatrzański PN

5. Ile polskich parków narodowych jest uznanych za światowe rezerwaty biosfery?
a) 5
b) 9
c) 7

6. W jakim województwie znajduje się najwięcej parków narodowych?
a) podlaskim
b) zachodniopomorskim
c) małopolskim

7. Który z parków zajmuje najmniejszą powierzchnię kraju?
a) Tatrzański PN
b) Magurski PN
c) Ojcowski PN

8. Który z parków zajmuje największą powierzchnię kraju?
a) Białowieski PN
b) Biebrzański PN
c) Kampinoski PN

9. Najstarszym parkiem narodowym jest:
a) Tatrzański PN
b) Białowieski PN
c) Bieszczadzki PN

10. Najmłodszym parkiem narodowym jest:
a) Park Narodowy Gór Stołowych,
b) Park Narodowy „Bory Tucholskie”,
c) Park Narodowy „Ujście Warty”11. W którym parku występują najciekawsze formy krasowe  (jaskinie, kominy, stalaktyty..)?
a) w Drawieńskim Parku Narodowym
b) w Ojcowskim Parku Narodowym
c) w Gorczańskim Parku Narodowy

12. Który z parków posiada unikatową roślinę w swoim logo?
a) Tatrzański P.N
b) Karkonoski P.N
c) Babiogórski P.N

13. Który z parków w swoim logo umieścił skały?
a) Ojcowski P.N.
b) Park Narodowy Gór Stołowych
c) Świętokrzyski P.N.

14. Gołoborza (rumowiska skalne) są osobliwością:
a) Tatrzańskiego Parku Narodowego
b) Świętokrzyskiego Parku Narodowego
c) Bieszczadzkiego Parku Narodowego

15. W jakim parku narodowym znajduje się największy kompleks torfowisk?
a) w Poleskim PN
b) w Narwiańskim PN
c) w Biebrzańskim PN

16. Dla którego parku charakterystyczne są klify (wysokie wybrzeże)?
a) Słowińskiego Parku Narodowego
b) Wolińskiego Parku Narodowego
c) Drawieńskiego Parku Narodowego

17. Od czego pochodzi nazwa Słowińskiego Parku Narodowego?
a) od Słowińców – ludności zamieszkującej dawniej ten teren
b) od Słowaków handlujących w dawnych czasach bursztynem
c) od dużej liczby słowików żyjących tu kiedyś

18. Jak nazywa się ptak – symbol Parku Narodowego „Bory Tucholskie”, który w czasie godów bardzo charakterystycznie się zachowuje?
a) bąk,
b) głuszec,
c) trzmielojad19. Nazwa którego parku pochodzi od nazwy jeziora?
a) Narwiańskiego P. N.
b) Drawieńskiego P. N.
c) Wigierskiego P. N.20. Płaz ogoniasty to logo:
a) Magurskiego P. N.
b)Gorczańskiego P. N.
c) Tatrzańskiego P. N.

21. Do loga dopisz park narodowy:
a) puszczyk.................
b) jeleń.....................
c) bielik.....................
d) żubr....................
e) żuraw.....................
f) łoś...............................

22. Do parku narodowego dopisz jego logo:
a) Magurski P.N...........................
b) Drawieński P.N................
c) Wigierski P.N..................
c) Słowiński P.N.....................
d) Roztoczański P.N...............
e)  Białowieski  P.N....................

23. Podaj nazwę jednego lub dwóch  parków narodowych  od nazwy: 
a) rzek............................................
b) gór................................................
c)  wyspy......................................................
c) krainy geograficznej ..............................................
d) kompleksu leśnego..............................................
e) miasta............................................środa, 23 listopada 2016