Kilka słów o autorze bloga

Blog prowadzony przez nauczyciela: przyrody, matematyki, informatyki.
Strona zawiera utwory własne do wykorzystania przez uczniów i nauczycieli podczas edukacji szkolnej z podaniem nazwiska autora.

Tu mieszka wiedza zamknięta w wersach.
Łatwo i szybko ją zapamiętasz!

Zdjęcia w większości pochodzą z Wikipedii.

czwartek, 5 grudnia 2013

Zagrożenia dla przyrody 
 
 Zagrożenia dla przyrody
spowodowane działalnością człowieka
 
Szkodliwej  działalności człowieka lista przewinień długa.
 Zanieczyszczenia: powietrza, gleby, wody, ozonowa dziura.
 

Awarie  elektrowni  atomowych oraz  skażenia radioaktywne.
Odpady toksyczne niezwykle bogate w związki rakotwórcze.
Kwaśne deszcze, mgły kwaśne,  szkodliwe promieniowanie,
 efekt cieplarniany,  hałas, ścieków do rzek wylewanie.

 
Spalanie   toksycznych substancji, przestępczość, terroryzm, sabotaż.
Rabunkowe niszczenie zasobów naturalnych- z TV dobrze to znasz!
 
Wycinka  lasów tropikalnych oraz masowe ich wypalanie,
 niszczenie flory, rzadkiej  fauny przez przemyt oraz  kłusowanie.
Wszechobecne   stosy odpadów, różnorodne  szkodliwe  śmieci!
 Piętrzące się elektroodpady- wyrzucane gdziekolwiek jak leci.


Awarie tankowców  i zrzuty  substancji ropopochodnych,
poszpitalne odpady- siedlisko  chorób różnorodnych.  
http://davidicke.pl/forum/wyciek-ropy-w-zatoce-meksykanskiej-t2404-330.html

Marnotrawstwo  energii, wody słodkiej straty,
nagatywnych działań człowieka -zestaw "przebogaty"!
 

Dorota Grobelna

05-12-2013r.