Kilka słów o autorze bloga

Blog prowadzony przez nauczyciela: przyrody, matematyki, informatyki.
Strona zawiera utwory własne do wykorzystania przez uczniów i nauczycieli podczas edukacji szkolnej z podaniem nazwiska autora.

Tu mieszka wiedza zamknięta w wersach.
Łatwo i szybko ją zapamiętasz!

Zdjęcia w większości pochodzą z Wikipedii.

niedziela, 29 września 2013

Chemia w małym palcu

Kwasy, zasady, sole

 

Kwasy

  
Kwasy nie zapach mają  lecz odór.
Na pierwszym miejscu zawsze w nich wodór!
A zaraz za nim reszta kwasowa,
 która niemetal w swym wnętrzu chowa.
A wartościowość poznać jej da się,
po ilości atomów wodoru w kwasie!
 
Jest kwas siarkowy H2SO4,
czy H2CO3 znany kwas węglowy.
Kwas azotowy  HNO3
i kwas borowy  H3BO3.
I beztlenowy solny  - HCL
lub siarkowodór H2S czy też  HBr.


"Kwas węglowy w gazowanych napojach wypijesz.
Siarkowy do  akumulatora w potrzebie dolejesz!
Azotowy  bardzo silny, żrący, niebezpieczny!
Solny  w żołądku jest naszym,   
fosforowy H3(PO4)  w Pepsi! "

 
Zasady-wodorotlenki
 
Wodorotlenki lub też zasady
  metale pierwsze mają
słuchaj dobrej rady.
Na drugim miejscu grupy OH.
To Al(OH)3 i Na OH.
A grup (OH)  w zasadach zawsze tyle będzie,
jaką wartościowość metal posiądzie.
 
Jeden jest wyjątek to kation amonowy,
który jest zawsze jednowartościowy.
Dlatego zasada amonowa (NH4OH)
nie ma  metalu lecz ten kation ma.
 
Sole
 
Trzecia grupa związków
to są związki sole.
Znajdziesz je w budynku
jak również w rosole.
 
Chlorek sodu (NaCl) –sól kuchenną
dobrze przecież znasz.
Zawiera sód –metal.
I resztę jak kwas (HCl).
 
Jest więc siarczan wapnia (CaSO4)
I węglan magnezu (MgCO3)
Azotan potasu  (KNO3)
i fosforan cezu (Cs3PO4).
Niebieski siarczan miedzi (CuSO4)
oraz chlorek glinu (AlCl3)
 
Sól ma metal z przodu
ale resztę z tyłu!
Odwrotnie jak w nazwie, wbij to do głowy.
(Zamiast metalu może być również kation amonowy 
(NH4)2SO4 (siarczan amonowy).
 
Jak zapamiętasz wierszyk ten mały,
to chemię będziesz miał w palcu małym!
 
D. G. 2004r.