Kilka słów o autorze bloga

Blog prowadzony przez nauczyciela: przyrody, matematyki, informatyki.
Strona zawiera utwory własne do wykorzystania przez uczniów i nauczycieli podczas edukacji szkolnej z podaniem nazwiska autora.

Tu mieszka wiedza zamknięta w wersach.
Łatwo i szybko ją zapamiętasz!

Zdjęcia w większości pochodzą z Wikipedii.

niedziela, 29 września 2013

Znaczenie lasów dla przyrody i gospodarki człowieka
Lasy -płuca ziemi, filtrują powietrze,
pochłaniają dwutlenek węgla i zanieczyszczenia.
W zamian dają ludziom i wszystkim zwierzętom,
tlen niezbędny do życia oraz do istnienia.

To ekosystem pełen bioróżnorodności,
choć w  ścisłym powiązaniu jak jeden organizm.
Liczne łańcuchy pokarmowe stanowią dla lasu,
egzystencji przez wieki wspaniały mechanizm.

 Wzbogacają powietrze przez liście w parę wodną,
oraz dodatkowo  w eteryczne olejki.
W kształtowaniu klimatu i   mikroklimatu,
udział lasów mieszanych jest niezmiernie wielki.

Przeciwdziałają lawinom oraz  osuwiskom
i stabilizują obieg wody w przyrodzie.
Zapobiegają  erozji i  gleb stepowieniu,
gromadzą cenne  cechy w genetycznym  kodzie.

Doskonałą zaporę dla wiatru stanowią,
i przed powodziami  znakomicie chronią.
Są miejscem wypoczynku czy też rekreacji,
a dla   krajobrazu zieloną  są ozdobą.

Schronieniem i domem bywają  dla tysięcy,
roślin oraz zwierząt, w każdej strefie świata.
I nieocenionym  bogactwem naturalnym:
drewna, żywicy, runa , mięsa – oferta ich bogata.

Z drewna  lasów: domy, altany, czy  płoty,
Meble, słupy, maszty, drewniane  podłogi.
Z żywic:  kleje, guma, kalafonia, lakiery,
laka, mirra,  przepiękne bursztynowe ozdoby.

Są też natchnieniem  artystów: malarzy, poetów,
wśród drzew liczne sporty uprawiać też można.
Miły biwak  na leśnej polanie  zapamiętasz
i zapach pochodzący z piekącego się rożna.

Lasy są magazynem  roślinnych  medykamentów,
w każdą porę roku urodą zachwycają.
Dzięki  igłom i pięknym zielonym liściom,
w zdrowym stylu życia udział swój też mają. 


Zagrożeniem dla lasów jest działalność człowieka,
rabunkowa wycinka lub ich wypalanie.
Dzikie wysypiska, śmieci, spaliny, nawozy,
na leśne zwierzęta bezmyślne kłusowanie.

Silne zanieczyszczenia powietrza przez pyły,
wywóz ścieków do lasów lub ich odwadnianie.
Zasolenie gleby w walce przed gołoledzią,
pod działki ich tereny skrzętnie zajmowane!


Nieocenionym bogactwem są rosnące drzewa,
Kto je niszczy, ten niszczy też siebie samego!
Dbajmy o lasy, parki, każde małe drzewo,
To naprawdę wcale nie jest nic trudnego!

                                                                                                            Dorota Grobelna