Kilka słów o autorze bloga

Blog prowadzony przez nauczyciela: przyrody, matematyki, informatyki.
Strona zawiera utwory własne do wykorzystania przez uczniów i nauczycieli podczas edukacji szkolnej z podaniem nazwiska autora.

Tu mieszka wiedza zamknięta w wersach.
Łatwo i szybko ją zapamiętasz!

Zdjęcia w większości pochodzą z Wikipedii.

piątek, 27 września 2013

Wiersz na rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja


Waśnie i prywata: szlachty, magnaterii,
konszachty z wrogiem, warcholstwo i buta,
doprowadziły Ojczyznę naszą do rozbiorów.
Polska niczym płótno została rozpruta!

Wkrótce  nastąpił pierwszy rozbiór Polski ( 1772- Rosja, Prusy, Austria),
lecz by nie dopuścić do kolejnych wiedzcie,
polscy
patrioci (Kołłątaj, S. Staszic, Małachowski - 1791)  stworzyli konstytucję,
pierwszą w Europie oraz drugą w świecie.

Była  nowoczesną nad wyraz ustawą,
dbała o rozwój gospodarczy kraju.
Znosiła elekcję i liberum veto,
nadawała prawa chłopom i mieszczanom.

Zapewniała silny rozwój polskiej armii,
praworządność w kraju zaprowadzić miała.
Niestety  nadeszła konfederacja targowicka
 i  ustawa 14 miesięcy obowiązywała.

Targowiczanie (St. Potocki, F. K. Branicki i S.Rzewuski) magnackie  przywileje,
za wszelką cenę  starali się  przywrócić.
 To również przez nich wojna z Rosją,
drugi rozbiór Polski,  
(1793-Rosja , Prusy)
szykany, cenzura, bieda, strach by do kraju wrócić.

  Potem trzeci rozbiór (1795) i  Polska zniknęła
 z mapy na długie sto dwadzieścia trzy lata.
Czując jarzmo zaborców: Rosji, Austrii, Niemców,
straciła Niepodległość jak głowę z rąk kata.

Dzisiaj w wolnej Polsce nareszcie żyjemy!
Łopocą sztandary i słychać wiwaty!
Rocznica Konstytucji -  narodowym świętem,
 Bojownikom o wolność - dziś  składamy kwiaty!


D. G.D.G. 3 maja 2009 r.