Kilka słów o autorze bloga

Blog prowadzony przez nauczyciela: przyrody, matematyki, informatyki.
Strona zawiera utwory własne do wykorzystania przez uczniów i nauczycieli podczas edukacji szkolnej z podaniem nazwiska autora.

Tu mieszka wiedza zamknięta w wersach.
Łatwo i szybko ją zapamiętasz!

Zdjęcia w większości pochodzą z Wikipedii.

niedziela, 29 września 2013

Skład powietrza 

Drgające jak listek osiki na wietrze,
zawarte w atmosferze- życiodajne powietrze.
To bezbarwnych gazów mieszanina która,
przeźroczysta lub czasem nawet sino-bura.
W zależności czy czyste, czy zanieczyszczone,
w pyły , kurz i spaliny przez ludzi „ wzbogacone”.


Spośród gazów najwięcej ma w sobie azotu (N2)(78%).

Tlenu (O2)  jedną  piątą (21 %), a potem argonu (Ar) (0,93%).

Zawiera dwutlenek węgla  (CO2- 0,03%) oraz  inne  gazy:
neon (Ne) , krypton (Kr) , parę  wodną (H2O),  
 wodór (H2 ) też wrzuć do bazy.


Po burzy wzrasta w powietrzu zawartość  ozonu (O3),
składającego się z trójatomowej cząsteczki  tlenu.

W powietrzu znajdziesz również sadzę, zarodniki,
 drobnoustroje: bakterie, wirusy, szkodniki.


Od jego składu  zależy zdrowie istot żywych.
Zadbaj,  by nie zawierało żadnych związków szkodliwych!
D. G. 29-092013r.